O firmie

Firma EXpoż specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Posiadamy niezbędną wiedzę w tym zakresie zdobytą m. in. w:

 1. Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego /studia inżynierskie i podyplomowe/.
 2. Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Studia Podyplomowe: „Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem”.
 3. Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Studia Podyplomowe: ”Zarzadzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy”
 4. Na licznych konferencjach, szkoleniach, sympozjach.

Pomożemy Państwu w doborze optymalnych rozwiązań zapewniając fachową pomoc i wysoką jakość usług. Wykonujemy następujące usługi:

 1. Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem.
 2. Opracowanie oceny ryzyka wybuchu.
 3. Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 4. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Audyty ppoż.
 6. Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 8. Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP.
 9. Opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w firmach.
 11. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
 12. Doradztwo techniczne i prawne w innych sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.