logo

O firmie

Firma EXpoż specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Posiadamy niezbędną wiedzę w tym zakresie zdobytą m. in. w:

mini_logo
 1. Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego /studia inżynierskie i podyplomowe/.
 2. Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Studia Podyplomowe: „Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem”.
 3. Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Studia Podyplomowe: ”Zarzadzanie bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy”
 4. Na licznych konferencjach, szkoleniach, sympozjach.

Pomożemy Państwu w doborze optymalnych rozwiązań zapewniając fachową pomoc i wysoką jakość usług. Wykonujemy następujące usługi:

Ochrona Przeciwpożarowa i Przeciwwybuchowa

 1. Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem.
 2. Opracowanie oceny ryzyka wybuchu.
 3. Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 4. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Audyty ppoż.
 6. Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 8. Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP.
 9. Opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w firmach.
 11. Doradztwo techniczne i prawne w innych sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 12. Operaty przeciwpożarowe dla miejsc czasowego magazynowania odpadów palnych.

Szkolenia z Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwwybuchowej

 1. Szkolenia Wstępne: Kursy dla nowych pracowników, wprowadzające w podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
 2. Szkolenia Specjalistyczne: Kursy skierowane do pracowników na stanowiskach o zwiększonym ryzyku, np. pracownicy obsługi technicznej, laboranci.
 3. Warsztaty Praktyczne: Szkolenia praktyczne, w których uczestnicy mogą nauczyć się właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia, korzystania z sprzętu gaśniczego, ewakuacji.
 4. Szkolenia dla Kierownictwa: Kursy dla osób na stanowiskach kierowniczych, koncentrujące się na zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, planowaniu ewakuacji i koordynowaniu działań ratunkowych.
 5. Szkolenia Dostosowane: Kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności firmy, opracowywane na zamówienie klienta.

Certyfikacja Energetyczna Budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa efektywność energetyczną budynku. Jest ono wymagane od kwietnia 2023 roku przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy także budynków jednostek administracji publicznej, sądów, prokuratury, w których prowadzi się obsługę petentów – i to właśnie nasza firma jest w stanie pomóc w spełnieniu tych wymagań.

 1. Wykonywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej: Oferujemy zgodne z najnowszymi wymogami Ministerstwa Infrastruktury wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla różnego rodzaju budynków.
 2. Certyfikacja Budynków Publicznych: Oferujemy również certyfikację energetyczną dla budynków jednostek administracji publicznej, sądów, prokuratury i innych placówek obsługujących petentów.
 3. Doradztwo i Informacja: Jesteśmy dostępni dla naszych klientów, oferując pomoc, informacje i doradztwo w zakresie certyfikacji energetycznej budynków.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty i indywidualnego doradztwa.

ExPoż